Reportaże z sympozjów, szkoleń, konferencji

Reportaż z sympozjum

Reportaż z 10-go sympozjum CEIA w Krakowie. Dokumentacja wydarzenia.

KLIENT – DENTAL DEPOT WASIO